In 2004 heeft Go Ahead Eagles de keuze gemaakt om het huidige Go Ahead Eagles stadion ‘De Adelaarshorst’ aan de Vetkampstraat te behouden. Dat brengt met zich mee dat er ook geïnvesteerd moet worden in de voorzieningen zowel voor Go Ahead Eagles als de directe omgeving van het stadion.

Deze verbetering van het stadion past bij de sportieve ambities van Go Ahead Eagles. Namelijk handhaven als topper in de Jupiler League met uitzicht op een eventuele promotie naar de Eredivisie.
De noodzakelijke upgrading van het stadion biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit en de publieksfuncties en woonfunctie van de omgeving beter in elkaar te integreren.

De Adelaarshorst is ingebed tussen woonwijken, het stadioncomplex wordt aan alle zijden begrenst
door woningen. Dit is eigen aan dit stadion en ook één van de ingrediënten van de ‘Engelse’ sfeer.
In de ontwikkeling van het stadion is dan ook plaats ingeruimd voor de ontwikkeling van
appartementen. Juist woningen kunnen de verbinding vormen met de omliggende woonbuurten.
Het voor de Adelaarshorst bedachte concept ‘stadionwonen’ is dan ook baanbrekend en wordt met grote belangstelling door velen gevolgd.

Deventer heeft de mogelijkheid zich hiermee ‘op de kaart te zetten’ en te laten zien dat ze open staat
voor vernieuwende woonconcepten en vervlechting van functies zonder daarbij in te leveren op
woonkwaliteit en milieunormen.


Al in 1920 zijn de velden voor Go Ahead Eagles aangelegd in de wijk Voorstad Oost. En omdat de club ook al in zijn beginjaren succesvol is, komt er gelijk een echte tribune bij. De wijk waarin het stadion terecht komt, is te karakteriseren als een zeer diverse volksbuurt die ruimtelijk gezien kan worden als een aantal eilandjes die gescheiden worden door infrastructuur. Deze buurtjes stammen uit de periode 1850 tot circa 1940. Behalve deze kleine intieme buurtjes zijn er ook een aantal grote elementen in de wijk. Behalve natuurlijk het stadion zijn er ook diverse fabrieken in de wijk gevestigd geweest.

De  toekomst van de Adelaarshorst gaat uit van een geleidelijke vernieuwing van het stadion en een versterking van de relatie met de omliggende wijk. Buiten dat de tribunes één voor één vernieuwd zullen worden, van 6500 naar uiteindelijk ongeveer 11000 toeschouwers, zullen ook de overige delen van de accommodatie hierin meegenomen worden.

De Leo Halle Tribune zal als eerste aangepakt worden omdat de huidige tribune te klein en te laag is. Er zal een betere ontsluiting van deze zitplaatsen en een verbetering van de kantoor en horeca verkregen worden zonder dat hierbij de Engelse sfeer in beding komt.  De vernieuwing van deze tribune wordt gekoppeld aan de bouw van een appartementencomplex aan de Vetkampstraat.

Hoewel er aan de Vetkampstraat zelf weinig veranderd zal worden, heeft de nieuwbouw wel gevolgen voor deze straat. Door het nieuwe wooncomplex aan de Noordzijde van de Vetkampstraat veranderd de ruimte van éénzijdig gebruik naar een volwaardige ruimte met twee functionele wanden. Doordat deze wanden qua ruimtelijke verschijning sterk verschillen zal dit zorgen voor een asymetrisch profiel. De bestaande bomen vormen een belangrijk element binnen dit profiel dat het noodzakelijk is om deze bomen te behouden.